Werkwijze en algemene voorwaarden
 • Afspraak maken

  U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak.
  Dit kan middels:

  Meestal lukt het om binnen 4 weken een afspraak te maken. Ik vraag U om het aanmeldingsformulier in te vullen, zodat we tijdens de eerste afspraak meteen kunnen beginnen met de hulpvraag. Aangezien het aanmeldformulier nog niet digitaal in te vullen is vraag ik u om per email contact op te nemen dan stuur ik u deze.

  Wanneer U de voicemail heeft ingesproken, dan bel ik U zo snel mogelijk even terug om kort te bespreken of U eerst als ouder wilt komen of dat uw kind direct meekomt. Op mail reageer ik ook heel snel. U kunt in een mail ook alvast duidelijk maken, waar u hulp bij zoekt.

  Coaching wordt tegenwoordig veelal niet meer vergoed door zorgverzekeraars. Ik raad u aan zelf contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te gaan of de consulten in aanmerking komen voor vergoeding.

  Coachingskosten kun je als ziektekosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen coachingskosten als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden budget (PGB).

  U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

 • Algemene voorwaarden

  Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
  De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
  Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. . De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
  Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
  Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Nu afspraak maken
U kunt ook een account aanmaken en uw afspraken beheren via de website. Maak dan ook nu gemakkelijk een account aan of login om een afspraak te maken.

Maak afspraak